W celu ochrony zdrowia pracowników, z jakim związane są liczne choroby zawodowe, pracodawca ma obowiązek kierować podwładnych na regularne badania do przyzakładowych poradni Medycyny Pracy. Jest bardzo ważne – tak samo jak szkolenia bhp i przestrzeganie przepisów bhp poznań. W poradni Medycyny Pracy można wykonać badania trojakiego rodzaju. Pierwsze z nich, nazywane badaniami wstępnymi, dotyczą tych pracowników, którzy dopiero rozpoczynają pracę, młodych- przenoszonych na inne stanowiska pracy oraz takich którzy zmieniają prace na bardziej szkodliwą w czynniki mające wpływ na zdrowie (z tą grupą najbardziej związane są choroby zawodowe). Drugimi badaniami wykonywanymi na skierowanie pracodawcy są tzw. badania okresowe. Poddawani są im pracownicy już zatrudnieni w zakładzie po upłynięciu określonego terminu we wcześniejszym zaświadczeniu od lekarza. Trzecim rodzajem są badania[…]

Category :